Banco de Oro (BDO) housing loan promo 2013Looking for the best housing loan deal in the Philippines? We are, too, that’s why we are always on the lookout for the best available home loan offers and promos by banks in the Philippines.

In 2011, we wrote about the Home Loan Interest Rates offered by several Philippine banks. In 2012, we talked about two banks that offered low 1-year housing loan rate of 7.50 to 7.75% (see  2012 BPI housing loan promo and 2012 BDO home loan promo).

We continuously keep an eye on the best housing loan deals and, recently, we saw one offered by Banco de Oro (BDO).

BDO’s Home Loan Double Deals Promo

The country’s largest bank, Banco de Oro, is offering home loan borrowers the “Double Deals Promo” wherein the 1-year interest rate can be as low as 5.50% per annum.

The promo is open to all borrowers who can submit their housing loan applications on or before May 31, 2013. The loan must be subsequently approved and availed of on or before August 31, 2013.

Housing Loan Purposes

In order to avail of the “Double Deals Promo”, borrowers must use the loan for the following purposes:

 • Purchase of a vacant lot
 • Purchase of a house and lot
 • Purchase of a townhouse unit
 • Purchase of a condominium unit
 • Refinancing of an existing home loan from another bank
 • Reimbursement of home and acquisition cost
 • Purchase of property using another collateral
 • Home Construction and Home Improvement
 • Equity Loan

Although refinancing of an existing home loan taken from another bank is included in the promo, refinancing an existing BDO housing loan is not included in this offer.

BDO Housing Loan Promo Interest Rates

BDO’s home loan promo rates vary depending on the fixing period. The fixing period represents the number of years the interest rate will be fixed. After the fixing period, the interest rate will be repriced and and may actually be higher than the originally approved rate. For this promo, BDO is offering the following interest rates:

 • 1 Year: 5.55%
 • 2-3 Years: 6.88%
 • 4-5 Years: 7.50%
 • 6-10 Years: 9.50%

These rates are relatively low in the industry, but take note that there is interest rate repricing once the fixing period is over.

Rate Repricing Options

For example, if you chose the 1-year fixed rate plan, you will pay an interest rate of 5.55% during the first year. However, after the first year, the rate will be repriced and the rate could increase (it’s also possible for the rate to be lower but this rarely happens).

If you chose the 4-5 years plan, you will be charged a 7.50% interest rate for 4-5 years but if your total loan period is 10 years, the interest rate will be repriced after the 5th year and, again, this could be higher than 7.50% (it could also remain unchanged at 7.50%).

Home loan borrowers must wisely choose, then, an appropriate fixing period that they will find comfortable to pay. If they want a more stable and consistent monthly amortization, clients should opt for longer fixing periods so that they will not face the risk of higher interest rate once the rate is repriced.

If they want lower amortization without fear of higher interest rate after repricing, then borrowers may choose a shorter fixing period.

Payment Grace Period

BDO’s housing loan deal is dubbed “Double Deals” because customers get two additional benefits once their loan is approved.

First, approved borrowers may avail of the 55-days grace period. With this offer, the due date of the first monthly amortization is the 56th — not the 30th — day after the loan is released. If, for example, the loan was approved and released on May 3, 2013, the monthly amortization will start not one month later, but 55 days later, that is, on June 28, 2013. Clients, then, have more time to prepare for the first monthly amortization. Succeeding monthly amortizations, however, will follow the standard billing schedule with intervals of 30-31 calendar days.

The second benefit is a free PLDT Telpad unit. The Telpad units will be given to borrowers whose loan application was approved and booked on or before May 31, 2013 regardless of amount. If the approved loan amount is at least P3 million, two (2) Telpad units will be given for free to the client.

Subscribe to receive Housing Loan updates

We are still on the lookout for more home loan deals and offers so stay tune for future updates. If you know of a good deal, tell us by posting a comment below.

If you want to be updated of housing loan offers, subscribe to us by leaving your email address below.

8 thoughts on “Banco de Oro (BDO) housing loan promo 2013”

 1. Kredyt przy u?yciu Sie? owe nowomodny produkt finansowy, zaproponowany dzi?ki partie pozabankowe, w charakterze mo?liwo?? gwoli tradycyjnych kredytów,
  czy kredytów bankowych. Te bo w pewnym momencie przesta?y spe?nia? czekania interesantów,
  g?ównie przez d?ugotrwa?ej oraz ?mudnej drobnostki, w konsekwencji której nie w celu ka?dego oferta takowa by?a dost?pna.
  Wynikiem tego sta?o si? wypuszczenie ró?nych produktów, jakie wyeliminowa?yby te problemy.
  Zrobi?y owo koordynacje pozabankowe, jakie nie robi? na bazie o prawo prawa bankowego, natomiast ergo s? w stanie
  samodzielnie dodatkowo swobodnie determinowa? predyspozycja przydzielania wsparcia
  finansowego spo?ród subiektywnych imperatywów. Przez to powsta?y dzisiejszy wyroby pieni??ne, a? do jakich przelecie? jest dozwolone:
  kredyt z wykorzystaniem Sie?, kredytu sieciowe, rych?e
  kredytu online, b?yskawiczne po?yczki
  na argument, szybkie kredytu bez za?wiadcze?, pr?dkie kredytu bez bik
  a krd, b?yskawiczne po?yczki od r?ki, szybk? gotówk?, gotówk? od chwili
  r?ki, b?d? kredyt na ?wi?ta, ewentualnie kredyt na wolne i setki ró?nych tego wariantu towarów.

 2. Kredyt przez Sie? owe nowomodny produkt p?atniczy, zaproponowany z wykorzystaniem instytucje pozabankowe, jak
  alternatywa gwoli tradycyjnych kredytów, czy kredytów bankowych.
  Te bo w pewnym momencie przesta?y dokonywa? oczekiwania petentów,
  po najwi?kszej cz??ci przy u?yciu wieloletniej i ?mudnej
  bagateli, w wyniku jakiej nie dla ka?dego oferta taka by?a przyst?pna.
  Wynikiem tego sta?o inwestycja ró?nych produktów, jakie wyeliminowa?yby te problemy.
  Stworzy?y owo organizacje pozabankowe, które nie robi? na bazie o
  prawo przywileje bankowego, a dlatego s? w stanie na w?asn? r?k?
  plus po domowemu ustala? warunki przydzielania wsparcia
  finansowego spo?ród subiektywnych imperatywów. W konsekwencji wsta?y dzisiejszy wyroby pieni??ne, a?
  do jakich przelecie? jest dozwolone: kredyt dzi?ki
  Online, po?yczki online, szybkie kredytu sie?, rych?e po?yczki na dowód, b?yskawiczne po?yczki bez za?wiadcze?,
  szybkie po?yczki bez bik natomiast krd, pr?dkie po?yczki od momentu r?ki, szybk? gotówk?, gotówk? od
  czasu r?ki, ewentualnie kredyt na sakralna, b?d? po?yczk? na ferie natomiast tabun odmiennych tego rodzaju
  produktów.

 3. Debet z wykorzystaniem Sie? owo nowomodny wyrób pieni??ny, zaproponowany z wykorzystaniem
  organizacje pozabankowe, w charakterze alternatywa gwoli tradycyjnych po?yczek,
  azali po?yczek bankowych. Te dlatego ?e w którym? momencie przesta?y dokonywa? czekania konsumentów,
  po najwi?kszej cz??ci za spraw? wieloletniej oraz ?mudnej procedury, w rezultacie jakiej nie w
  celu ka?dego oferta takowa by?a prosta. Wynikiem tego sta?o si? wypuszczenie
  pozosta?ych towarów, jakie wyeliminowa?yby te problemy.
  Poczyni?y owo organizacje pozabankowe, jakie nie dzia?aj? opieraj?c si? na o przepisy przywileje
  bankowego, i ergo mog? samodzielnie dodatkowo po domowemu
  determinowa? dar przydzielania pomocy materialnego spo?ród indywidualnych przepisów.

  Skutkiem tego powsta?y dzisiejszy wyroby skarbowe, do których przelecie?
  mo?na: po?yczk? z wykorzystaniem Net, kredytu sieciowe, b?yskawiczne po?yczki net, rych?e po?yczki na argument, szybkie po?yczki bez za?wiadcze?, b?yskawiczne po?yczki bez bik natomiast krd, rych?e po?yczki od
  czasu r?ki, szybk? gotówk?, gotówk? od momentu r?ki, b?d? kredyt na religijna, ewentualnie kredyt na odpoczynek i wiele pozosta?ych tego rodzaju produktów.

 4. Po?yczka przez Net owo nowomodny produkt monetarny, zaproponowany
  przy u?yciu instytucje pozabankowe, jako mo?liwo?? dla tradycyjnych po?yczek,
  azali? po?yczek bankowych. Ów albowiem w którym? momencie
  przesta?y spe?nia? czekania konsumentów, g?ównie przez
  wieloletniej oraz ?mudnej procedury, w wyniku której nie
  dla ka?dego oferta takowa by?a prosta. Wynikiem owego sta?o si? wypuszczenie innych towarów,
  jakie wyeliminowa?yby ów problemy. Dokona?y owo koordynacje pozabankowe, jakie nie czyni? opieraj?c si? na o
  prawo przywileje bankowego, oraz przeto s? w stanie samodzielnie i po domowemu determinowa? dar
  przydzielania wsparcia materialnego spo?ród w?asnych ?rodków.
  Przez to zaistnia?y wspó?czesny wyroby skarbowe, do których przelecie? jest
  dozwolone: po?yczk? dzi?ki Internet, kredytu online, pr?dkie po?yczki internet, rych?e kredytu na dowód, b?yskawiczne kredytu
  bez za?wiadcze?, rych?e po?yczki bez bik oraz krd, szybkie kredytu od czasu
  r?ki, szybk? gotówk?, gotówk? od chwili r?ki,
  ewentualnie kredyt na dobra, czy te? po?yczk? na odpoczynek oraz tabun pozosta?ych owego modela produktów.

 5. Kredyt przez Online owo nowoczesny produkt p?atniczy, zaproponowany przy
  u?yciu instytucje pozabankowe, jako alternatywa w celu tradycyjnych po?yczek, azali po?yczek bankowych.
  Te bowiem w którym? momencie przesta?y dokonywa?
  czekania interesantów, po najwi?kszej cz??ci przez wieloletniej oraz ?mudnej procedury, w rezultacie której nie w celu ka?dego oferta takowa by?a prosta.
  Wynikiem owego sta?o uruchomienie innych towarów, jakie wyeliminowa?yby te tematy.
  Poczyni?y owo partie pozabankowe, które nie czyni? w oparciu
  o prawo przywileje bankowego, a dlatego mog? samodzielnie plus swobodnie ustala? warunki przydzielania wsparciu finansowego z subiektywnych przepisów.
  W ten sposób zaistnia?y dzisiejszy wyroby finansowe, a? do których przelecie? mo?na:
  po?yczk? z wykorzystaniem Online, po?yczki sieciowe,
  b?yskawiczne po?yczki net, b?yskawiczne po?yczki na dowód, b?yskawiczne kredytu bez za?wiadcze?, pr?dkie po?yczki bez bik natomiast krd, szybkie po?yczki od
  czasu r?ki, szybk? gotówk?, gotówk? od momentu
  r?ki, albo po?yczk? na ?wi?ta, b?d? kredyt na odpoczynek natomiast t?um odmiennych tego
  modela towarów.

 6. po?yczka dla zad?u?onych

  Kredyt przez Online owe nowoczesny produkt p?atniczy, zaproponowany przez organizacje pozabankowe, jako wybór w celu tradycyjnych po?yczek, czy
  kredytów bankowych. Ów bo w którym? momencie przesta?y spe?nia? wyczekiwania petentów, po najwi?kszej cz??ci przez d?ugotrwa?ej a ?mudnej drobnostki, w rezultacie jakiej nie dla wszystkich oferta taka by?a przyst?pna.
  Wynikiem owego sta?o si? inwestycja ró?nych produktów,
  jakie wyeliminowa?yby te problemy. Stworzy?y owe koordynacje pozabankowe, jakie nie sprawiaj? opieraj?c si?
  na o przepisy przywileje bankowego, a ergo s? w stanie na w?asn? r?k? plus swobodnie
  ustala? dar przydzielania pomocy finansowego spo?ród jedynych ?rodków.
  W konsekwencji wsta?y nowoczesny produkty skarbowe,
  a? do których przelecie? mo?na: kredyt przy
  u?yciu Online, po?yczki online, b?yskawiczne po?yczki sie?,
  rych?e po?yczki na argument, szybkie kredytu bez za?wiadcze?,
  b?yskawiczne po?yczki bez bik oraz krd, rych?e kredytu od
  momentu r?ki, szybk? gotówk?, gotówk? od chwili r?ki, albo po?yczk? na ?wi?ta, ewentualnie po?yczk?
  na wolne natomiast tabun innych owego typu produktów.

 7. Kredyt dzi?ki Internet to nowomodny wyrób pieni??ny, zaproponowany dzi?ki koordynacje pozabankowe, jako wybór
  dla tradycyjnych po?yczek, azali? kredytów bankowych. Te albowiem w jakim? momencie przesta?y realizowa? czekania petentów,
  g?ównie za spraw? d?ugotrwa?ej a ?mudnej formalno?ci, w rezultacie jakiej nie w celu wszystkich oferta taka by?a przyst?pna.
  Wynikiem owego sta?o inwestycja odmiennych towarów,
  jakie wyeliminowa?yby te problemy. Poczyni?y owo organizacje pozabankowe, które nie czyni?
  opieraj?c si? na o prawo przywileje bankowego, oraz dlatego nie maj?
  mo?liwo?ci samodzielnie plus po domowemu determinowa? dar przydzielania wsparciu
  materialnego spo?ród w?asnych przepisów. W konsekwencji powsta?y wspó?czesny wyroby skarbowe, a?
  do których zaliczy? jest dozwolone: kredyt przy u?yciu
  Net, po?yczki sieciowe, szybkie kredytu sie?, b?yskawiczne kredytu
  na argument, pr?dkie kredytu bez za?wiadcze?,
  szybkie po?yczki bez bik i krd, rych?e po?yczki
  od r?ki, szybk? gotówk?, gotówk? od czasu r?ki, albo po?yczk? na
  sakralna, b?d? po?yczk? na wakacje i tabun innych tego rodzaju produktów.

 8. Good Day,

  I am Chua Teo (CEO) of Chua Teo Loans Firm, I’m a Reputable Money Lender who give out loans to Individuals & Companies in need of loan. Do you have a bad credit? Are you in need of money to pay bills or settle other debts? We will be glad to render you a loan service. We offer all kinds of loan at 2% interest rate. We offer loan from $2,000 USD to $50,000,000 USD, duration of 1 to 20 years.

  Apply with us and get approved without stress or delay! We await your response if you are serious and interested, upon response, you’ll be mailed a Loan Application Form which you’ll have to fill and send back to us. Looking forward to hear from you, you can reach us via….

  Email: chuateo_loansfirm@yahoo.com.sg

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top